Start dropdown content
sluiten

Herhaal medicatie

Herhaalmedicatie bestellen via de receptenlijn

U kunt herhaalrecepten eenvoudig bestellen via de receptenlijn. De receptenlijn is 24 uur per dag bereikbaar. Spreek duidelijk uw naam, geboortedatum en de benodigde medicatie in.

Receptenlijn (0345) 612 610, toets 2


Alternatief voor het aanvragen van herhaalrecepten:

 • Het afgeven van de lege verpakkingen bij de assistente

Het is (nog) niet mogelijk om herhaalrecepten online aan te vragen. 

Herhaalrecepten kunnen voor 12.00 uur besteld na twee werkdagen bij de apotheek worden afgehaald.

Nieuwe recepten:
Nieuwe recepten kunnen alleen na overleg met de huisarts worden uitgeschreven.

NB. Voor antibiotica, cytostatica en slaapmiddelen kunnen geen herhalingsrecepten worden aangevraagd !

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content
sluiten

Afspraak maken

Telefonisch afspraak maken 

Voor het maken van een afspraak kunt u dagelijks bellen tussen 08:00 – 11:00 uur en 16.00 – 17.00. De woensdagmiddag is de praktijk vanaf 13.00 gesloten.

Planning spreekuur

De assistenten zijn verantwoordelijk voor de planning van het spreekuur. Zij zijn daarvoor opgeleid en zullen u een aantal vragen stellen naar uw medische klachten om goed in te schatten, hoe snel en door wie u moet worden gezien. De assistenten proberen u op het juiste spreekuur en de juiste tijd in te plannen. 

De assistenten zijn (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw gegevens om te gaan.

Bel praktijk (0345) 612 610

 


Spoedafspraak 

Bij een levensbedreigende situatie belt u altijd  112

Bij verwondingen of spoedeisende klachten kunt u direct de praktijk bellen. De praktijk is telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 08:00 en 17:00 uur. 
De woensdagmiddag is de praktijk gesloten. U wordt als u woensdagmiddag belt doorverwezen naar de huisarts van de waarneemgroep Leerdam met wie u contact kunt opnemen.

Spoed (0345) – 612 610, toets 1


 

Spoed buiten openingstijden

Na 17:00 uur, in het weekend en op feestdagen kunt u voor spoedgevallen terecht bij de Centrale Huisartsenpost in Gorinchem. 

Adres: Banneweg 57 in Gorinchem. De Centrale Huisartsenpost is gevestigd naast de Spoedeisende Hulp van het Beatrix Ziekenhuis. 

Bel Centrale Huisartsenpost (0183) – 646 410

 

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content
sluiten

Stel een vraag

Heeft u een vraag – wenst u uw medische klachten met ons te bespreken ?

Onze praktijk is iedere werkdag open tussen 08:00 en 17:00 uur. 
Met uitzondering van woensdagmiddag. De praktijk is dan vanaf 13:00 uur gesloten.

Bel (0345) 612 610

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content
sluiten

Praktijknieuws - Corona-maatregelen

Dringend verzoek: het dragen van een mondkapje in onze praktijk  

Helaas gaat het niet de goede kant op met Corona. Het aantal besmettingen stijgt. Ook in Asperen en omstreken. 

Ter bescherming van uw en onze gezondheid vragen wij u vriendelijk doch dringend om een zelf meegebracht mondkapje te dragen. Dit is een dringend advies van 
de Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG) en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) dat wij opvolgen. Wij vertrouwen hierbij op uw medewerking. 

Vanaf 1 juni nieuw landelijk testbeleid Coronavirus via de GGD

Iedereen met milde klachten die passend zijn bij het bij het coronavirus, kan zich vanaf 1 juni laten testen op het coronavirus via één van de testlocaties van de GGD’ en. Een afspraak maken voor de teststraat kan via het landelijk telefoonnummer   Bel 0800 – 1202

Alleen met milde klachten (verkoudheidsklachten zoals neusverkouden, loopneus, niezen, hoesten, verhoging, of plotseling verlies van reuk of smaak) wordt een test afgenomen.

Zonder klachten heeft het geen zin om een test af te nemen. Meer informatie over het aanvragen van een Coronatest leest u hier op de website van GGD Gelderland-Zuid. Uiteraard geld dat ook voor andere GGD’s in Nederland. 

Bij ernstige klachten die passen bij het coronavirus zoals benauwdheid, koorts, of u  voelt dat u steeds zieker wordt, kunt u ons bellen. 

Om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan zijn ook wij genoodzaakt als huisartsenpraktijk om vergaande maatregelen te treffen. 

Onze werkwijze wijkt daarom af van wat u normaal van ons bent gewend. Belangrijk is dat de (huisartsen)zorg beschikbaar blijft voor degenen die dat echt nodig hebben en dat wij met zijn allen proberen het Coronavirus niet verder te verspreiden.

Onderstaande maatregelen zijn hiervoor in onze huisartsenpraktijk van toepassing:

 1. Alle urgente zorg zal gewoon plaats vinden ! Alle niet direct spoedeisende hulp wordt tijdelijk opgeschort.
 2. Patiënten die hoesten, keelpijn hebben, snotteren, kortademig zijn of koorts hebben worden alleen nog gezien als het echt nodig is op de praktijk op een speciaal Corona spreekuur of thuis als de patiënt in een te zwakke conditie is. U krijgt te horen waar en wanneer u gezien wordt. De huisarts zal bij deze contacten beschermende kleding dragen.
 3. Voor mensen die toch naar de praktijk moeten komen staan wij maximaal 1 begeleider toe. Liefst zien wij patiënten alleen.
 4. Ook voor de huisbezoeken zullen wij vragen of tijdens ons bezoek maximaal 1 ander persoon aanwezig is naast de patiënt. Bij spoedeisende gevallen of bij terminale patiënten vragen wij dit ook.

Deze maatregelen duren voorlopig tot 1 januari 2021.

Het zal echt niet meevallen om bepaalde zorg uit te stellen, vooral als u zich ongerust maakt. Wij zullen u zo goed mogelijk telefonisch te woord staan. Deze maatregelen nemen wij echt niet voor niets.  Met zijn allen moeten we nu proberen de verspreiding van het Coronavirus in te dammen.

Daarom, behalve de al bekende maatregelen van vaak handen wassen en hoesten en niezen in de elleboog, willen wij u met klem adviseren: BLIJF THUIS als dit kan. Ga ook niet op visite (bij ouderen), tenzij daar een zeer dringende noodzaak voor is. Doe wat u zelf kunt doen: mijd zoveel mogelijk sociale contacten, ook in vrienden- of familiekring.

Als huisartsen en medewerkers van de huisartsenpraktijk lopen wij het risico om besmet te raken met het Coronavirus. Als iemand van ons ziek is met luchtwegklachten en/of koorts dan blijft diegene ziek gemeld thuis. Pas als een huisarts of assistente volledig hersteld is en dus NIET meer besmettelijk is voor anderen, zal diegene weer aan het werk gaan. Dit volgens de geldende richtlijnen.

Wat kunt u doen bij vragen over ziekte en gezondheid die niet gaan over Corona?

Bent u of uw naaste bezorgd over uw klachten of gezondheid? Twijfelt u of iets kwaad kan? Kijk dan eerst op Thuisarts.nl Daar leest u wat u kunt doen en of u onze praktijk moet bellen. Twijfelt u toch nog? Of worden uw klachten erger? Bel dan onze praktijk. Ook tijdens deze Coronacrisis kunt u ons in dat geval altijd bellen. Meer informatie leest u hier.

Deze maatregelen zijn in het belang van uw en onze gezondheid.
Wij vragen u vriendelijk voor uw begrip.


Bloedprikken SHL-prikpost in Asperen is gesloten – zie ook Meer informatie (bloedprikken)

Vanwege het Coronavirus heeft SHL tijdelijk haar prikpost in Asperen gesloten. Via de website van SHL kunt u een afspraak maken voor bloedafname. De dichtstbijzijnde geopende locatie is in Leerdam, Poort van West, Burgemeester Meesplein 5K. Deze locatie is geopend van 08.30 tot 11.00. Voor overige onderzoeken kunt u een afspraak maken via het Klantencontactcentrum, 088 – 020 95 55. Meer informatie vind u op de website van SHL.

 

 

 

 

Welkom op de nieuwe website van Huisartsenpraktijk Asperen

Welkom op onze nieuwe website. Op deze website, geschikt om te lezen op uw smartphone of tablet, houden wij u graag op de hoogte over onze huisartsenpraktijk en ontwikkelingen voor u als patiënt. Op de website kunt u alle informatie vinden over de praktijk, medewerkers, openingstijden en bereikbaarheid.

In verband met het Coronavirus vinden continue aanpassingen op de website plaatst.  Zo hopen wij u binnenkort de mogelijkheid te bieden om bijvoorbeeld herhaalrecepten en e-consulten aan te vragen via de website en een patiëntenportaal.

Uiteraard kunt u met uw vragen, bijvoorbeeld over ziekte en gezondheid die niet gaan over Corona contact opnemen met één van onze assistenten.

Tot ziens in onze praktijk. 

Team Huisartsenpraktijk Asperen

 

** Corona-maatregelen in onze praktijk **

Graag vragen wij uw aandacht voor de Corona-maatregelen die in onze praktijk van toepassing zijn. U kunt deze maatregelen nalezen in de rubriek "Waar kunnen wij u mee helpen? - Praktijknieuws - Corona-maatregelen".

Dringend verzoek: het dragen van een mondkapje 

Helaas gaat het niet de goede kant op met Corona. Het aantal besmettingen stijgt. Ook in Asperen en omstreken. 

Ter bescherming van uw en onze gezondheid vragen wij u vriendelijk doch dringend om een zelf meegebracht mondkapje bij een bezoek aan onze praktijk te dragen. Dit is een dringend advies van de Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG) en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) dat wij opvolgen.

Dank voor uw medewerking.  Samen krijgen wij Corona onder controle !

 

 

Openingstijden

Meer informatie

 • Met ingang van 1 september 2020 hebben wij een nieuwe doktersassistente, namelijk Sandra van Veen.

  Sandra vervangt de assistente Jolanda van Helden die in september dichter bij haar woonplaats gaat werken.

  Wij zijn blij dat Sandra ons team komt versterken. 

 • In verband met het Coronavirus kunt u géén bloed laten afnemen in onze huisartsenpraktijk Asperen. 

  Voor het bloedprikken kunt u terecht op de locatie Poort van West in Leerdam, Burg. Meesplein 5K. 

  Het bloedprikken kan ter voorkomen van te veel patiënten in de wachtruimte, alleen op afspraak en tussen 08.00 en 11.00 uur

  Klik hier voor het maken van een afspraak.

 •  

  ** i.v.m. het Coronavirus is de informatie hieronder niet up to date **

  In onze praktijk zijn wij begin dit jaar gestart met het aanpassen van de duur van een normaal consult. In plaats van een normaal consult van 10 minuten bieden wij onze patiënten nu:

  1. een consult van 5 minuten tijdens een 5 minuten spreekuur
  2. een consult van 15 minuten tijdens de overige spreekuren

  Een consult van 5 minuten is bedoeld voor korte vragen over één klacht, over kleine medische klachten zoals hoesten, keelpijn of oorpijn zonder koorts en ook voor bijvoorbeeld het beoordelen van een plekje op de huid of een verzwikte enkel of pols. Bij dergelijke klachten volstaat meestal een consult van 5 minuten. Voor deze 5 minuten consults hebben wij een speciaal 5 minuten spreekuur ingericht dat de huisarts en de assistente samen verzorgen. Met een 5 minuten consult hopen wij onze patiënten sneller te kunnen helpen. 

  Door het 5 minuten spreekuur en kortere consulten kunnen wij de normale consults van 10 naar 15 minuten verlengen en meer tijd en aandacht aan onze patiënten besteden zodat bijvoorbeeld het aantal (onnodige) doorverwijzingen naar specialisten afneemt. 

  De assistenten zullen bij het maken van de afspraak meer vragen stellen om beter te kunnen bepalen op welk spreekuur u het beste terecht kunt. Kinderen jonger dan 6 maanden zien wij liever op het normale spreekuur. 

  Met deze verandering verwachten wij de tevredenheid van onze patiënten over de verleende zorg te vergroten. 

 • Hadewijch Kuiper is de praktijkondersteuner huisarts – Somatiek (POH-S) in onze praktijk. 

  Als praktijkondersteuner vervult zij een belangrijke rol bij het verbeteren van de kwaliteit van de zorg aan onze patiënten.

  Hadewijch is speciaal opgeleid om onder de verantwoordelijkheid en in overleg met de huisarts patiënten met een lichamelijke chronisch aandoening zoals diabetes, astma/COPD en hart- en vaatziekten (CVRM) te begeleiden.

  In het begeleiden besteed zij veel aandacht aan de wensen en doelen van de individuele patiënt. Zo geeft zij patiënten naast het uitvoeren van (controle) onderzoeken voorlichting over het ziektebeeld en begeleidt zij de patiënten bij het gebruik van medicatie en veranderingen in de leefstijl. Ook kan zij patiënten begeleiden met het stoppen met roken

  Hadewijch is als praktijkondersteuner werkzaam op dinsdagmiddag en donderdag. 

   

 •  

  ** i.v.m. het Coronavirus is de informatie hieronder niet up to date **

  Onze doktersassistenten Trudy, Nina en Sandra hebben een veelomvattende taak waarvoor zij een speciale medische opleiding hebben gevolgd. Zij staan u veelal als eerste te woord als u met de praktijk belt. Zij maken afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonisch spreekuur. Daarnaast weten de assistentes het antwoord op veel praktische vragen en kunt u bij hen terecht voor herhaalrecepten en de uitslagen van urine- of bloedonderzoek.

  Onze assistenten doen zelfstandig spreekuur voor o.a. :

  • Het meten van de bloeddruk
  • Aanstippen van wratten
  • Het geven van injecties
  • Uitspuiten van oren
  • Verbinden van wonden
  • Het verwijderen van hechtingen
  • Het maken van uitstrijkjes voor het bevolkingsonderzoek
 • Onze huisartsenpraktijk en uw apotheek kunnen uw medische gegevens delen met andere zorgverleners. 

  Bijvoorbeeld als op de huisartsenpost een andere arts of een andere apotheek uw medische gegevens nodig heeft om u snel, goed en veilig te helpen. Het delen van uw medische gegevens gebeurt via het Landelijk Schakelpunt (LSP). Maar alleen als u dat goed vindt en daar toestemming voor geeft. 

  Lees hier meer over Toestemming verlenen

  Voor een heldere uitleg over het LSP kunt u hieronder ook het filmpje bekijken van VZVZ.

   

   

Medewerkers

Drs. M.N. van Erk
Huisarts

BIG 49053507701

Aanwezig: maandag tot en met donderdag

Dr. J.J. van der Steen
Huisarts

BIG 89024068701

Aanwezig: dinsdag, woensdag en donderdag

Drs. P.J. van Meerkerk
Huisarts

BIG 19919408701

Aanwezig: maandag, dinsdagochtend en vrijdag

Drs. A.P.M. Kromwijk
Huisarts

BIG 09022254301

Trudy van den Berg
Doktersassistente

Aanwezig: dinsdag, woensdagochtend en donderdag

Nina van Gasteren
Doktersassistente

Aanwezig: maandag, dinsdag, woensdag, donderdagochtend en vrijdag

 

Sandra van Veen
Doktersassistente

Aanwezig met ingang van 1 september: maandag, donderdagochtend en vrijdag

Hadewijch Kuiper
Praktijkondersteuner Huisarts (POH) - somatiek

Aanwezig: dinsdagmiddag en donderdag

Harry Quick
Praktijkmanager

Aanwezig: maandagmiddag